سلام


چارلز دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست و همکلاسی ایرانی اش همایون می گه :


چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن یا لمسشون کنن  !؟؟


یعنی مردای ایرانی اینقدر کارنامه خرابی دارند و خودشون رو نمیتونن کنترل کنن؟؟


همایون لبخندی میزنه و میگه :


ملکه انگلستان میتونه با هر مردی دست بده ؟ و هر مردی می تونه ملکه انگلستان رو لمس کنه؟!


چارلز با عصبانیت می گه :


نه!


مگه ملکه فرد عادیه ؟!!


 


فقط افراد خاصی می تونن با ایشون دست بدن و در رابطه باشن!!


همایون هم بی درنگ می گه :


خانم های ایرونی همشون ملکه هستن!!!