سلام
تاریخ را فاتحان مینویسند در مورد ایران ،یه مقدار جای فکر داره...
یکبار سر ابن موضوع بحث می کردم،با بستگان،البته این های ضد اسلام وانقلاب کار می کنند،این جواب ها از قبل با کلیپ ،متن،حرف تو ذهن ها جا می دهند،هر عقل سلیم هم این حرف قبول می کنه،اون هفته که رفتم،نماز جمعه،حاج اقا قریشی خطبه اول به ادامه مبحث خانواده وتقوا اشاره کردند،خطبه دوم ،دو تا گوش داشتم،دو تای دیگه هم قرض گرفتم،همین جمله رو حاج قریشی تکرار کردند،یعنی تاریخ را فاتحان نوشتند ولی در مورد شاه شما برید کتاب (اسمش😔الان یادم رفته )مطالعه کنید.
البته فهمیدم،الله هوا این شکلی هم داره،جواب بعضی از سوال بخواهد نظام ذهنی بنده یک ذره صدم سست کنه،این طور سریع می دهد...بعضی ها زمان بیشتر می برد...
خیلی جاها نبایستی خودم به آب وآتیش بزنم،حرفی لازم باشه بدونم یا درجریان باشم از راهش بهم میاد میرسه،مهم این که بنده بلد باشم بندگی کنم وگوش به فرمان الله باشم وعمل کنند ....بارها بهم ثابت شده ولی باز عجول بودم وکم صبر
الهی العفو