سلام

بابا به جای اینکه همزاد پنداری کنید..برید یاد بگیرید فیلم ساز بشید...نویسنده درست بشید

والا الان سریال پدر با زندگی برادر بزرگم مقایسه میکنم...اتفاقات برعکس افتاد..برادر به زیبایی با الله راز ونیایش میکرد..دختری مثل لیلا از خدا دورش کرد.اتفاقا همین رفتار لیلا داشت با یه فرق های دیگه....برادر الگو بود...همیشه به خدا میگفتم :یعنی خدایا میشه منم یه روزی مثل برادرم ،عبادت کنم....برید یه ذره تو احکام ودین تحقیق کنید..نذارید هر چیزی به خوردتون بدهند...اون که ماهواره نگاه می کنند،تو اینستا گرم عکس ها فیلم نگاه می کنند،میرند،خلاصه فیلم نگاه میکنند...میمونه  کدوم قشر؟؟؟

اتفاقا پدر لیلای ما خوب ،مادرشون اذیت میکرد...وضعیت مالی هم عالی...

الان برادرم،فقط به لطف پول حلالی پدر بهش داده واحترام بیش اندازه به پدر ومادرم،خیلی بد تر نشده....

این جهت اطلاع همه...