سلام

مگند..مزاج ادم ها تغییر کرده...

حالا والا یکی  پیدا نمیشه.یه نظری بده،خوب حالا ماها برا همه چیز جواب داریم....

سوال چه موقع یک حلال که خداوند بر انسان حلال کرده،برا انسان ها حرام میشه؟؟

😕😕😕