از امیرالمومنین علیه‌السلام روایت شده است که فرمودند: «نخستین رحمتی که از آسمان به زمین نازل شد، در بیست وپنج ذی القعده بود. کسی که در این روز روزه بگیرد و شبش را به عبادت بایستد، عبادت صد سال را که روزش را روزه و شبش را عبادت کرده است خواهد داشت.»

اعمال شب و روز دحو الارض

روزه

نماز

دعا


یعنی روز پهن شدن زمین از زیر خانه کعبه بر روی آب. شب و روزآن مبارک و با ارزش است که رحمت خدا رد آن نازل می شود و قیام به عبادت در شب و روز آن اجر بسیار دارد. حسن بن علی وشاء می گوید: من کودک بودم که با پدرم در خدت حضرت رضا (علیه السلام) در شب 25 ذی قعده شام خوردیم. امام فرمود: امشب حضرت ابراهیم و حضرت عیسی (علی نبینا و آله و علیهما السلام) متولد شده اند و زمین از زیر کعبه پهن شده است، و ثواب های زیادی برای روزه آن ذکر فرمودند.