سلام

مدتی تصمیم گرفتم،کار آفرین بشم.خوب بدونه وام..میدونم کار سختی هست ...ولی به الله اعتماد دارم.ممکنه...

نمیدونستم اینقدر هوامو داره...چرا که امروز اخبار می گفت:برا شروع کار افرینی 1000تا امضاء لازم هست،فعلا 800 تا حذف کردند..2 و3 ماه وقت لازمه...

چه تصوراتی فکر میکردم،حالا حمایت ها فکری وحل موانع خواهد بود..

خدایا شکرت...

الحمدالله...