سلام

یه مدت تو ترک هستم...

از اعتیاد به شارژ واینترنت(شکر البته زیاد برا خربد اینترنت پول صرف نمیکنم)...الحمدالله به لطف خدا خوب کنترل کردم.چشم حسود به دور...

خوب امروز به نیت صله احرام به یکی از دوستان زنگ زدم.

 ایرانسل بهم 100 دقیقه مکالمه رایگان داد..تنونستم از دوست ها خبر بگیرم..هم خبرهای خوب بود وهم بد...فهمیدم هر کسی به یه طریقی در حال آزمایش الهی قرار گرفته...

توکل به خدا..

الهی مشکل همه مسلمان ها حل بشه،فرج آقا امام زمان عج برسان..

توبین مسلمان ها مشکل دوستان مو هم حل بشه،به زودی...