سلام

امروز خدا یه هدیه خوشگل بهم داد،این چند روز خیلی شرمنده الله شدم...واقعا از اینکه بعضی اتفاقا اشتباه گرفتم و اشتباه فهمیدم،خیلی از الله خجالت میکشم.

چون انقدر دوستم داره،هوامو داره،میدونم به بزرگیش میبخشه،الحمدالله حق الناس از طرف بنده نبود....

نمیدونم چطور شکر بگویم،چطور جبران کنم،خیلی خوشحالم پرونده قرار الله قضاوت کنه،نه بنده هاش...خطاهای که الله ازشون میگذره....

الهی وربی من لی غیرک...

الهی ...لحطه وآنی منو به حال خودم نگذر ،همین طور تا حالا نگذاشتی...شکرت...

التماس دعا...