سلام

همیشه به این فکر میکردم،قرآن تنها نیست ولی ما تو جمع های قرآنی خیلی به اسم قرآن تاکید میکنیم واز حدیث ثقلین هم این وسط خبری نیست..

خوب ولی یه دوره با دوستان تصمیم گرفتیم،این امر ولو با یه کار وقدم کوچک احیا کنیم ،بدون هزینه باشه،تا ثبات کنیم،همیشه پول کار ساز نیست..یعنی کاری برا اهل بیت ع

یادمه با بچه ها برگه بر میداشتیم،تو خوابگاه دم اتاق ها می رفتیم،می گفتیم به مناسبت میلاد یا شهادت ، اهل بیت ع ختم آیه،صفحه از قرآن داریم،مشارکت خیلی عالی بود...گاها بخاطر اینکه دوستان اذیت نشوند وبعدا همراهی کنند ،نمک گیرشون میکردیم،با پول خود بچه ها شیرینی،خرما ،یا شربت میدادیم...

دلم الان از اون ایستگاه های صلوات بی ریا و خالص خواست...

آدم تو توفیقی ازش صلب نشه،قدرشو نمیدونه...