طاها ارومیه

مرور دفتر خاطرات...😕😕

سه شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳ ب.ظ

سلام

دفتر روزانه و ثبت وقایع مرور میکردم..نزدیک دوماه که هیچی ثبت نکردم...جالب قبلا اتفاق می افتاد که مثالا ده روز ثبت نکنم و نه اینقدر...دو سال قبل هم مرور کردم،فهمیدم تغییر انچنانی نکردم...

جز اینکه الان بیکار ترم..دو سال قبل هم فکرم و وقتم مشغول در حین بی نظمی نظم خاصی داشت ...موافقین ۳ مخالفین ۱ ۹۷/۰۸/۰۸
حسانه ..