طاها ارومیه

تلاش های کمی قرانی خودمون میزاریم با مطالب مفید...

طاها ارومیه

تلاش های کمی قرانی خودمون میزاریم با مطالب مفید...

آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۱۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

تا کاری بسیار بزرگ ودر عین حال کوچک کرده باشیم،برای آرامش شما

جهت شرکت  در کلاس های  صوت ولحن ،روخوانی ،روان خوانی وتجوید  و یژه خواهران 

روزسه شنبه وچهارشنبه،ساعت12:45تا 13:45

مکان مسجد دانشگاه 

برگزار میگردد.

دعوت می کنیم.

توجه                توجه                  توجه

 

جهت شرکت  در کلاس های  صوت ولحن ،روخوانی ،روان خوانی وتجویدو یژه خواهران 

روزشنبه، جمعه،ساعت 20تا 21 ومکان نماز خانه خوابگاه بنت الهدی برگزار میگردد.