طاها ارومیه

تلاش های کمی قرانی خودمون میزاریم با مطالب مفید...

طاها ارومیه

تلاش های کمی قرانی خودمون میزاریم با مطالب مفید...

آخرین نظرات
  • ۲۵ تیر ۹۷، ۱۵:۳۱ - پریسا سادات ..
    :))

اول نمــاز حســین، بعد عــزای حسین...

اول شعــور حسـینـی، بعد شــور حسینی...

محــرم و صفــر زمان بالیــدن است نه فقـط نــالیــدن...

بســاطش آمــوزه است نه مــوزه...

تمــرین خــوب نگـریســتن است نه فقــط خــوب گـریســتن...

نمـاد شعــور مذهــب است نه فقـط شــور مذهــب...

جالب نوشت...

کسی چه می داند ؟

شاید "یاسین" قلب قرآن ، همان " یاحسین " باشد

اما بی سر.....!

التماس دعا