طاها ارومیه

تلاش های کمی قرانی خودمون میزاریم با مطالب مفید...

طاها ارومیه

تلاش های کمی قرانی خودمون میزاریم با مطالب مفید...

آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۱۹ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده استبرای شرکت در مسابقه می‌بایست پس از مطالعه کتاب، به 14 پرسش انتهایی  آن پاسخ داده  و گزینه‌های صحیح را به صورت یک عدد 14 رقمی به سامانه پیامکی 30001366 ارسال نمایید.