سلام

اسم بنده الله..

از دیار سرسبز آذربایجان...وبا غیرت...

30سال از الله عمر گرفتم،فعلا هیچ قله از قله های بندگی رو فتح نکردم...

آرامش ترین موسیقی در تمام حالاتم...گوش دادند به قرآن...

اشتباه کنم،دلم می شکنه،ولی عوضش قوی می شوم...دیگه تا آخر عمر به عنایت الله هم چنین اشتباهی رو تکرار نمی کنم...

.

.

.