طاها ارومیه

برکات همراهی با قرآن ان شالله ختم به عامل بودند بشه...

طاها ارومیه

برکات همراهی با قرآن ان شالله ختم به عامل بودند بشه...

طاها ارومیه

#راضی_به_رضای_تو
🔆 قشنگیِ مقام رضا به اینجاست :
که نقشه تمومِ زندگیت رو میدی دستِ کسی که ، از خودت بهت مهربونتره ...
و بعد با خیال راحت و بی دغدغه
می ایستی یه گوشه و زندگیت رو میکنی !

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

سلام

چند تا موضوع مطرح می کنم،به نوبت در موردش کرسی مکتوب آزاد اندیشی  گذاشته میشه؟

1_اولین مشکل ایران چی میدونید؟؟(بیکاری،ازدواج،حجاب،وجود تروریست،وجود کاخ نشین ها،اقتصاد)

2_با کار کردند خانم خارج از منزل موافق هستید یا مخالف؟(چه جور کاری مناسب خانم میدانید؟؟!!)

3_موضوع به ذهنم نمیرسه شما بفرمائید...