طاها ارومیه

تلاش های کمی قرانی خودمون میزاریم با مطالب مفید...

طاها ارومیه

تلاش های کمی قرانی خودمون میزاریم با مطالب مفید...

آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندهای روزانه

سلام

توبه گرگ مرگ هست،یه ضرب المثل اشتباه هست..

الحمدالله که برا بنده ها توبه نمی کنم...

حسن ظن به خدا فراموش نشه...

التماس دعا

صلوات

سلام
کتاب  معراج السعادة 
شرایط توبه از نظر حضرت علی علیه السلام

مروی است که: «شخصی در خدمت حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - گفت: «استغفر الله» .

آن حضرت فرمود: مادرت بر تو بگرید آیا می دانی حقیقت استغفارچیست؟ ! به درستی که استغفار درجه «علیین» (49)است. و بر مجموع شش معنی واقع می شود:

اول: پشیمانی بر گذشته.

دوم: عزم بر ترک گناه در مدة العمر.

سوم: ادا کردن حقوق مردم.

چهارم: قضا کردن هر واجبی که فوت شده.

پنجم: گداختن هر گوشتی که از حرام روییده به حزن و الم، تا پوست به استخوان چسبد و گوشت تازه بروید.

ششم: الم و زحمت طاعت و عبادت به بدن چشانیدن به ازای آنچه از شیرینی معصیت چشیده.


سلام

ز جمله اینکه: "توبه نصوح" آن است که واجد چهار شرط باشد:

پشیمانى قلبى، استغفار زبانى، ترک گناه، و تصمیم بر جبران...


سلام

سوال

اون چیه همه می بینند ولی خدا نمی بینه؟؟؟